PROJECT NAME LOCATION YEAR TYPE
Community Hotel Hebei Luanping 2017 Residential
Dajiaoyu Club House Hebei Luanping 2017 Culture
Kitchen Hebei Luanping 2017 Commercial
Aranya Wudaoliang Community Hebei Luanping 2017 Residential
Tiejiying Club House Hebei Luanping 2017 Culture
Tiejiying Horse Ranch Hebei Luanping 2016 Misc
Courtyard House C2 Beijing 2016 Misc
Courtyard House C4 Beijing 2016 Culture
Great Wall Hotel Hebei Luanping 2016 Hotel
Aranya Wudaoliang Masterplan Hebei Luanping 2016 Planning
Lot K2 Kunshan, Jiangsu 2016 Mixed-Use
Lot K1 Kunshan, Jiangsu 2015 Mixed-Use
Housing L Laiyang, Shandong 2015 Residential
Tiny Home Community Raleigh, NC 2015 Residential
House N Taian, Shandong 2015 Residential
1 2 3 4