PROJECT NAME LOCATION YEAR TYPE
Community Hotel Luanping, Hebei 2018 Residential
Tiejiying Club House Luanping, Hebei 2018 Culture
Tiejiying Horse Ranch Luanping, Hebei 2018 Misc
Dajiaoyu Club House Luanping, Hebei 2017 Culture
Kitchen Luanping, Hebei 2017 Commercial
Aranya Wudaoliang Community Luanping, Hebei 2017 Residential
Courtyard House C2 Beijing 2016 Misc
Courtyard House C4 Beijing 2016 Culture
Great Wall Hotel Hebei Luanping 2016 Hotel
Aranya Wudaoliang Masterplan Hebei Luanping 2016 Planning
Lot K2 Kunshan, Jiangsu 2016 Mixed-Use
Lot K1 Kunshan, Jiangsu 2015 Mixed-Use
Housing L Laiyang, Shandong 2015 Residential
Tiny Home Community Raleigh, NC 2015 Residential
House N Taian, Shandong 2015 Residential
1 2 3 4